نیمه اتوماتیک (4)

گالکسی مودناس 130 GT

راکز 125 انژکتور

احسان آردی 125

راکز 125